Certificering

Hoe word je gecertificeerd?

Het CSC is de wereldwijde systeembeheerder die het wereldwijde certificeringssysteem beheert.

De Regionale Systeembeheerders (RSO) ontwikkelen een structuur om klanten in elke regio te ondersteunen. Als er geen RSO in uw regio is, is het CSC de systeembeheerder.

Het CSC sluit een licentieovereenkomst met Certificeringsinstanties (CI). CI’s verstrekken de certificaten. Klanten kiezen zelf de CI. Ons doel is om in elke regio meerdere CI’s te hebben, om concurrentie te waarborgen.

Schematische beschrijving van de weging van verschillende activiteiten.

Volg de stap

Bedrijven die de inhoud van het CSC willen verkennen, kunnen de gratis Quick Scan in de Toolbox gebruiken. Registratie voor de Quick Scan is niet nodig. Maak een account aan in de Toolbox met de snelle link naar CSC Toolbox.

ACCOUNT AANMAKEN

U maakt een account aan in de Toolbox van het systeem via de snelle link naar de CSC Toolbox. De CSC Toolbox biedt een gratis snelle test (duur ongeveer 20 minuten) van alle CSC-criteria. Het geeft informatie over of en hoe een bedrijf of installatie waarschijnlijk gecertificeerd zal worden.

PROJECTREGISTRATIE

U heeft een licentie nodig (een aantal certificeringsrechten) voor de Toolbox en dient een certificeringsaanvraag in. Dit heet “projectregistratie”. Het is niet alleen een administratieve stap, maar ook belangrijk omdat hier de reikwijdte van de certificering wordt vastgesteld.

BEREID UW CERTIFICERING VOOR

U bereidt uw certificering voor. Hiertoe uploadt u of een door u gemachtigd persoon bewijsmateriaal in de Toolbox en vult eventuele verklaringen aan. Na voltooiing van het systeem en het uploaden van uw bewijsmateriaal, wordt uw score berekend.

VOER EEN
BEOORDELING UIT

Om een beoordeling uit te voeren, selecteert u een certificeringsinstituut. Dit kan vóór of na de projectregistratie worden gedaan. Het certificeringsinstituut benoemt een auditor voor het project. De klant moet het eens zijn met het certificeringsinstituut over de kosten van de audit.

AUDITRAPPORT

U kunt voortdurend de kwaliteit van uw bewijsmateriaal verbeteren. Wanneer dit proces is voltooid, wordt het auditrapport gegenereerd en wordt het projectbestand bevroren. Een onafhankelijke CSC-auditor beoordeelt het rapport.

BEOORDEELT HET WERK

Ten slotte beoordeelt het certificeringsinstituut het werk van de auditor en bepaalt of aanvullende inspectie nodig is. Het minimumaantal gevallen is gelijk aan 0,7 keer de vierkantswortel van het aantal werken dat in de scope is opgenomen.

CERTIFICAAT UITGEREIKT

Als het certificeringsinstituut tevreden is met de inhoud en kwaliteit van het rapport, wordt het certificaat uitgereikt.

HER-CERTIFICERING

Een nieuwe certificering (her-certificering) is nodig na drie jaar.

De voordelen

Het CSC is nu erkend als een certificeringssysteem voor verantwoorde herkomst voor beton, cement en aggregaten door de Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), door DNGB en door Envision, een Amerikaanse infrastructuurcertificering. De waarde van het CSC komt vooral voort uit de geplande of gedeeltelijk al erkende erkenning door internationale systemen voor het beoordelen van de duurzaamheid van gebouwen. Dit zijn systemen zoals BREEAM, LEED en DGNB.

Environmental protection

Milieubescherming Verminder klimaatimpact, behoud biodiversiteit en versterk klimaatbestendigheid van de gebouwen- en bouwsector.”

Positieve bedrijfsimpact

CSC wordt erkend in toonaangevende groene bouwlabels: BREEAM, DGNB, LEED, OGNI
CSC is het benchmarkinstrument binnen de wereldwijde betonindustrie.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Promoot beton als een bouwmateriaal bij uitstek binnen onze samenleving. Kennisdeling, outreach en bewustwording.

Verbeter de productiviteit

Identificeer kansen voor actie terwijl u inzicht krijgt in de duurzaamheidsprestaties van uw supply chain.”

Credibility

Geloofwaardigheid CSC is onafhankelijk en het beoordelingsproces van het certificeringsproces wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties.

Ga naar onze toolbox om een certificering te starten

The toolbox is a fantastic tool to help you go through all the process of a certification process.

Use the Quickscan for a quick impression, the AmbitionTool to determine your ambition, the Pre-assessment Tool to prepare you for a qualification and a certificate that you can get with the Assessment Tool.

Vereisten

P1

Ethische en wettelijke naleving

P2

Mensenrechten

P3

Rechten van inheemse volkeren

P4

Milieu- en sociale impact

P5

Traceerbaarheid van materialen

Naast de voorwaarden voor certificering zijn de vier categorieën onderverdeeld in individuele credits (versie 2.1)

Management

M1

Duurzaam inkopen

M2

Milieubeheer

M3

Kwaliteitsmanagement

M4

Gezondheids- en veiligheidsbeheer

M5

Benchmark

Omgeving

E1

Levenscyclus impact

E2


Landgebruik

E3

Energie & klimaat

E4

Luchtkwaliteit

E5

Water

E6

Biodiversiteit

E7

Secundaire materialen

E8

Vervoer

E9

Secundaire brandstoffen

Sociaal

S1

Lokale gemeenschap

S2

Gezondheidsproductinformatie

S3

Gezondheid en veiligheid op het werk

S4

Arbeidspraktijken

Economie

B1

Lokale economie

B2

Ethisch verantwoord ondernemen

B3

Innovatie

B4


Feedbackprocedure

De licentiekosten

Elke fabriek die wil certificeren heeft één certificeringslicentie nodig. CSC-certificeringslicenties kunnen worden ingewisseld met registratierechten die individueel en in de vorm van een bundel kunnen worden gekocht.

De kosten voor CSC-registratierechten zijn als volgt:

REGISTRATIERECHTEN

1

1.190€

REGISTRATIERECHTEN

5

4.750€

REGISTRATIERECHTEN

10

8.300€