Module CO2

Wat is de CO2-module?

Als antwoord op de groeiende wereldwijde vraag naar duurzame bouwmaterialen heeft de CSC haar certificeringssysteem verder ontwikkeld.

Na de introductie van het nieuwe hoogste certificatieniveau, “Platina”, en de publicatie van een “R-module” voor het gebruik van beton gemaakt van gerecycleerde toeslagstoffen, heeft de CSC nu een bijkomende CO₂-module geïntroduceerd.

Het doel is om meer transparantie te creëren over de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van beton. CO₂-geoptimaliseerd beton is onderverdeeld in vier klassen – met een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen [kg CO₂-equivalenten per m³ beton] van 30, 40, 50 en 60% ten opzichte van een regionale referentiewaarde. Om gecertificeerd te worden, moet de betoncentrale naast de vermindering van de CO₂-uitstoot ten opzichte van de referentiewaarde nog aan verschillende andere voorwaarden voldoen.

De betonfabriek moet bijvoorbeeld ook ten minste een CSC-certificaat van zilver hebben. Aangezien het grootste deel van de broeikasgasemissies toe te schrijven is aan de cementproductie, moet de betonfabrikant ook aantonen dat zijn cementproductieketen voor minstens 75% uit CCS-gecertificeerd cement bestaat. Andere vereisten zijn het bewijs dat de betonfabriek de broeikasgasemissies van haar belangrijkste processen controleert en het bestaan van een gedocumenteerd productiecontrolesysteem van de fabriek (kwaliteitsbeheer).

De technische handleiding voor de CO2-module is hier beschikbaar:

Toelichting bij de CO2-module: